Термостил ДООЕЛ Блатец, Виница  Македонија
Кабини за лакирање со водена завеса Циклон кабини за електростатско бојадисување Професионални CNC машини
         Цевните радијатори  ТЕРМОСТИЛ се  изработуваат од  челични  заварени профили - овален профил 30*15*1,2 мм и квадратен профил 25*25*2 мм. Радијаторите се изработуваат со четири стандардни приклучоци Г1/2. Како главен медиум се користи вода,но може да се користат и посебни средства против замрзнување, што се наменети за таа цел. Максималниот притисок на испитување е 15 бара, а максимален работен притисок 10 бара. Како третман на хемиска заштита пред електростатско фарбање, се користи електрохемиско одмастување, електро - хемиско фосфатирање и пасивација. Пластифицирањето се врши со електро - статско нанесување на прашкаста боја и печење на 180 °C.
                      Овие кабини се наменети за лакирање со течна боја каде се присутни и испарувања од  разредувачи. Најповеќе се користат  во  дрвната,  а  може  да  се користи и во металната индустрија.    Се  изработуваат  во  повеќе димензии, стандардни или по желба или потреба на корисникот.      Составени се од неколку сегменти: 1. Работен простор 2. Сув филтер за течна боја 3. Водена завеса 4. Воден филтер со таложници 5. Вентилаторска единица 6. Пумпа за рециркулација на водата     на таложниците.
                Циклон кабините се уреди каде што се врши електростатско нанесување на  прашкаста  боја  на предметот што се третира. Како составен дел на секоја ка - бина има и соодветен циклон кој ја има улогата на високоефективно отпрашување и филтер единица составена од специјал - ни антистатик филтри.    Задача на секоја кабина е да овозможи рационално користење на бојата, без губитоци и загадување на човековата околина,односно вишокот на боја која не се задржала на предметот што се третира (околу 40%) го доведе до циклонот и филтер единицата каде се врши негово собирање. Овие кабини се високо ефек - тивни и имаат искористување на бојата од 99% која со просејување се враќа назад на повторна употреба.
            Изработка  на  професионални CNC машини со форми  и димензии во зависност  од желбите  и потребите на нарачателот.  Машините  можат  да  се прилагодат  за  обработка на  различни видови на материјал,  како  што се раз- личните  видови  на  дрво,  пластика, метал, стиропор и тн. Во зависност од потребите на корисникот изработуваме:     - CNC рутери     - CNC плазма машини за сечење на       различни видови на метал     - CNC машини за заварување     - CNC машини за дупчење Конструкцијата на машините е од челични профили, во комбинација со алуминиум.  
Дома Производи Галерија Контакт
Термостил ДООЕЛ 2314, Блатец, Виница Р. Македонија тел. +389 (0)71 331 066
Цевни радијатори
by Termostil team
   Термостил е фирма за производство, трговија и услуги. Основана е во 2003 година. Во почетокот со основна дејност извршување на работи од областа на греење, вентилација и климатизација, за да постепено од 2010 преминеме во основна дејност - производство. Како прв производ во сериско производство влегуваат цевните радијатори, за потоа постепено во редовно производство да влезат и линиите за електростатско и течно фарбање. Како најнов производ од Термостил на пазарот ги пласиравме и новите ЦНЦ машини. Нашата цел е постојано да бидеме присутни на пазарот со нови и иновативни производи од областа на високата технологија.
Цевни радијатори Професионални CNC машини Кабини за лакирање со водена завеса
®
Циклон кабини за електростатско бојадисување
IQNet and Cro certificate
Политика за квалитет
Дома